Планове

Степъп Комюникейшънс е първата маркетинг агенция в България, която разработи серия от абонаментни планове, които отговарят на разнородните и много специфични нужди на всеки един клиент. Целта им е никога да не плащате за услуги, които не са ви необходими, да имате възможност по всяко време да включите или изключите някоя от предлаганите опции и с това бизнесът, който правите с нас, да е абсолютно прозрачен.
Plans
Съществуват пет абонаментни плана – Bronze – Silver – Gold – Platinum – Diamond. В зависимост от това какви услуги поръчвате от нас, може да попаднете в един от петте плана. Ценообразуването става на база работни часове, сложност на заданието и други специфични фактори, с които се запознаваме по време на комуникацията с клиента.
Пример: Клиент А има нужда от поддържане на Facebook страница, за която изисква два поста седмично. В допълнение, Клиент А, желае създаването и разпространението чрез Email Маркетинг, на една промоция месечно. В този конкретен случай, Клиент А ще попадне в параметрите на план Bronze и ще заплаща стойността на този план, а не опции от които няма нужда.