Правилно работещият маркетинг е невъзможен без предварително извършен задълбочен анализ и стратегия, която да се следва. Ние ще проучим конкуретите Ви и ще следваме техните стъпки, за да открием слабостите им. На таза база, както и на разкриването на пълния потенциал на Вашия продукт или услуга, ще създадем реалистична стратегия, върху която може да се построи цялостният маркетинг имидж на Вашата компания.
Процесът на анализ и създаване на работеща стратегия включва:
  1. Анализ на моментната ситуация, който включва анализ на пазара, SWOT анализ и анализ на конкуренцията.
  2. Дискусия с клиента, целяща поставяне на реалистични цели.
  3. Създаване на маркетинг стратегия.
  4. Създаване на маркетинг бюджет.
  5. Съдействие при въвеждането на съгласуваната стратегия.